Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Agata Palka w finale wojewódzkim 60. OKR

W Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu odbyły się 14 kwietnia br. eliminacje rejonowe 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Wystąpili w nich reprezentanci powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, tatrzańskiego i nowotarskiego wyłonieni we wcześniejszych przesłuchaniach, które odbyły się w marcu w w/w powiatach. Ogółem Jury w składzie: dr hab. Monika Jakowczuk – prodziekan Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Pan Włodzimierz Jasiński – aktor i reżyser z Krakowa oraz Pan Stanisław Migacz – muzyk z Małopolskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu, wysłuchało 32 prezentacji.

Duży sukces odniosła startująca w Turnieju Poezji Śpiewanej uczennica limanowskiego Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego – Agata Palka. Zdobyła ona II nagrodę wraz z kwalifikacją do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie 28 kwietnia b.r.. Agata jest uczennicą klasy II Technikum Budowlanego i w Konkursie wystąpiła po raz pierwszy. Wykonała dwa utwory: „Między ciszą, a ciszą” z repertuaru Grzegorza Turnaua oraz własną kompozycję (taki jest wymóg regulaminowy od dwóch lat) – „Lecieć bym chciała” do słów Marii Konopnickiej. Akompaniował jej na fortepianie uczeń Zespołu Szkół Nr 1 Michał Skwarczek, a przygotowani zostali przez nauczyciela muzyki i wiedzy o kulturze Leszka Mordarskiego.

Nagrodę wraz z kwalifikacją do udziału w finale wojewódzkim zdobył również reprezentujący Limanowski Dom Kultury Marcin Król w Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na scenie”.

W swym uzasadnieniu Komisja Artystyczna podkreśliła bardzo wyrównany poziom tegorocznych prezentacji konkursowych, konkursowych także zauważyła stały postęp w doborze repertuaru.

Dla przypomnienia: w 2010 roku Sylwia Zelek dotarła do finału krajowego OKR – Turniej Poezji Śpiewanej we Włocławku, a w 2013 roku zdobyła I miejsce w Polsce. W 2014 roku Karolina Curzydło również wystąpiła we Włocławku reprezentując z powodzeniem Małopolskę. Wszystkie laureatki to solistki obchodzącego w tym roku jubileusz 45 lecia zespołu wokalno-instrumentalnego „CONSONANS” działającego działającego Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej.

Skip to content