Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

W dniu 17.06.2014r. gościliśmy w naszej szkole studentów i nauczycieli akademickich Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.
To właśnie z inicjatywy tejże uczelni dla naszych uczniów zostało przeprowadzone SZKOLENIE I ZAWODY W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. Organizacją całego przedsięwzięcia zajął się nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa p. Robert Papież.

W pierwszej kolejności została przedstawiona prezentacja multimedialna, na której przypomniano teoretyczne zasady I pomocy z zakresu zatrzymania krążenia i oddychania u dorosłego i u dziecka – resuscytacji krążeniowo – oddechowa, zasady użycia AED, zadławienia i pozycji bezpiecznej.

W dalszej kolejności studenci wykonali pokaz praktyczny: resuscytacji krążeniowo – oddechowej, zasady użycia AED, pomocy w zadławieniu oraz ułożenie w pozycji bezpiecznej.

Po takim wprowadzeniu nastąpił etap sprawdzający przekazaną wcześniej wiedzę czyli zawody. W zawodach startowały pięcioosobowe zespoły. Każdy zespół wybierał sobie kapitana. Zespoły w trakcie zawodów udzielały pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby zawodów stacjach. Pozorowane wypadki przygotowywane były przy użyciu fantomów oraz rekwizytów (sztuczna krew, pudry, farby charakteryzacyjne itd.).

W trakcie zawodów przygotowano tory, gdzie na każdym torze utworzono stacje z zaaranżowanym wypadkiem. Drużyny miały za zadanie zebrać punkty za prawidłowo wykonaną pierwszą pomoc. Przy każdej stacji punkty podliczał sędzia na odpowiednim arkuszu wg wcześniej przygotowanych kryteriów.

Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez uczelnię.

Zawody pozwoliły na zdobycie przez uczniów cennej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, co jednocześnie było połączone z miłą integracyjną zabawą młodzieży ze studentami. Pokazały także, że warto nieść pomoc bliźnim w przypadku nagłego zagrożenia ich zdrowia i życia.

Skip to content