Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Prawo pracy – konkurs

Prawo pracy – konkurs

W dniu 28.01.2014 roku odbył się regionalny etap konkursu pt. „Poznaj swoje prawa w pracy” w Okręgowej Inspekcji Pracy w Krakowie.

W konkursie wzięły udział dwie uczennice Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej – Renata Ptaszek i Weronika Kołodziej. Renata Ptaszek zajęła 2 miejsce i tym samy zakwalifikowała się do etapu centralnego, a Weronika Kołodziej 6 miejsce na 24 uczestników reprezentujących 13 szkół ponadgimnazjalnych województwa Małopolskiego.

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także popularyzowanie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości, o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

Skip to content