Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Lekcja w terenie

Lekcja w terenie

Uczniowie kl. II C naszego Zespołu Szkół Nr 1 uczestniczyli w zajęciach terenowych na ścieżce edukacyjnej ?Ostra? pod opieką mgr Agnieszki Sułkowskiej przy współpracy z Nadleśnictwem Limanowa. Trasa jaką wyznaczono na terenie Południowo małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu to Limanowa ? leśniczówka pod Ostrą ? Limanowa. Jest to leśna ścieżka przyrodnicza. Punkt wyjścia wyprawy znajduje się przy drodze Limanowa ? Kamienica i prowadzi w stronę Ostrej. Oprócz walorów widokowych młodzież zaznajomiła się też z problematyką ochrony gatunków ginących. Zajęcia te również miały na celu promowanie aktywnego wypoczynku.

Skip to content