Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Ekonom 1963-2013

Ekonom 1963-2013

50 – lecie Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej już wkrótce!

12 listopada 2013r. – dzień po Święcie Niepodległości, Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej będzie obchodził wielki jubileusz – 50 lecia swojego istnienia. Już od wielu miesięcy dyrekcja, pracownicy i uczniowie szkoły przygotowują się do uroczystych obchodów tego święta.

Na przestrzeni lat szkoła wielokrotnie zwiąkszała liczbę uczniów, od zaledwie 80 do aż około 1500, a także zmieniała nazwę z Technikum Ekonomicznego na ZS Nr 1. Systematycznie zmieniał się jej wygląd: dobudowano nowoczesną halę sportową, piękne parkingi, nowe – dobrze wyposażone pracownie to tylko przykładowe inwestycje. Szkoła posiada ciekawą ofertę edukacyjną, którą zmienia wraz z potrzebami rynku pracy.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności w kołach zainteresowań lub zespołach artystycznych. Jednym z nich jest istniejący nieprzerwanie od 43 lat szkolny zespół instrumentalno-muzyczny „CONSONANS”, osiągający wiele sukcesów na niwie muzycznej. Młodzież chętnie bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych odnosząc duże sukcesy na różnych szczeblach – również centralnych.

Aby zwiększyć szanse edukacyjne uczniów szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami oraz realizuje ciekawe projekty.

Wysoki poziom nauczania oraz przyjazna atmosfera to hasła, które każdego roku przyciągają młodzież do słynnego EKONOMA.

Skip to content