Spotkanie z przedstawicielką Politechniki Krakowskiej

Spotkanie z przedstawicielką Politechniki Krakowskiej

26.03.2024r. w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych technikum budowlanego z Panią Klaudią Śliwą-Wieczorek, przedstawicielką Politechniki Krakowskiej.  W  ramach współpracy zawartej z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, realizowane są spotkania i laboratoria dla uczniów naszej szkoły. Reprezentant Politechniki Krakowskiej przybliżył uczniom proces rekrutacji, zapoznał ich z procedurą rekrutacji na studia , oraz planem dydaktycznym  pierwszego roku. W trakcie spotkania, oprócz kwestii dydaktycznych przybliżono również formy spędzania czasu wolnego na Politechnice, przybliżając działalność związków i grup studenckich. Zapraszamy na  Dni Otwarte  Politechniki Krakowskie już 19.04.2024r.

https://rekrutacja.pk.edu.pl/

Skip to content