Rekrutacja do udziału w programie Erasmus+

Rekrutacja do udziału w programie Erasmus+

Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej realizuje kolejny projekt mobilnościowy nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000120397 w ramach przyznanej akredytacji w programie Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

12 uczniów kształcących się w kierunkach: technik hotelarstwa, technik handlowiec oraz technik żywienia i usług gastronomicznych weźmie udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Grecji. Celem wyjazdu młodzieży jest wzrost ich umiejętności praktycznych, podniesienie kompetencji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego.

W projekcie przewidziano także mobilność kadry. 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych wyjedzie na obserwację pracy we włoskich przedsiębiorstwach. Celem jest poznanie specyfiki funkcjonowania firm w innym kraju oraz metod kształcenia praktycznego młodzieży za granicą. Dzięki uzyskanej wiedzy nauczyciele będę mieli okazję poprawy i udoskonalenia własnych programów nauczania.

Udział w mobilności jest szansą dla uczniów i nauczycieli na poprawę umiejętności językowych, społecznych i organizacyjnych. To możliwość poznania innych kultur, a tym samym wzrost świadomości międzykulturowej oraz nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów.

Rekrutacja do programu, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, potrwa do 31 października 2023 roku. Formularze zgłoszeniowe oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie szkoły.

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000120397 jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Skip to content