Rocznica wybuchu II wojny światowej i rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 # Szkoła Pamięta

Rocznica wybuchu II wojny światowej i rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 # Szkoła Pamięta

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” /Józef Piłsudski/

1 września 2023 roku przypadała 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Nie zapomnieliśmy o tym ważnym wydarzeniu. Zgodnie z tradycją, która została zapoczątkowana 29 lat temu, zebraliśmy się pod pamiątkową tablicą na ulicy Wincentego Witosa. Na wstępie przypomniano historię budynku B, następnie odmówiono modlitwę za poległych i złożono kwiaty. W tym dniu  miała również miejsce przysięga nowych członków ZS „Strzelec”.

Na uroczystym apelu pamięci byli obecni: p. Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski, p. Agata Zięba – Wicestarosta Limanowski, p. Wojciech Włodarczyk- Etatowy Członek Zarządu Powiatu, chorąży sztabowy p. Grzegorz Cichański – przedstawiciel WOT-u, podporucznik ks. Mateusz Norek, p. Małgorzata Golonka – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej oraz  „Strzelec” pod batutą p. Stanisława Dębskiego.

Przybyli goście zabrali głos, podkreślając, iż każdy z nas powinien pamiętać o bohaterach narodowych.

4 września 2023 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2023/2024. Rozpoczęła się ona mszą świętą, która została odprawiona w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Sowlinach. Następnie cała społeczność „Ekonoma” zebrała się na hali sportowej, gdzie miała miejsce akademia. Pani Dyrektor Joanna Rudek przywitała wszystkich uczniów i nauczycieli, przypominając o obowiązkach, samodyscyplinie. Podkreśliła również, że szkoła to nie tylko przestrzeń do nauki, ale miejsce, gdzie nawiązuje się przyjaźnie, uczy szacunku, tolerancji, co świetnie oddały przytoczone słowa Phila Bosmansa: „Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo”. Wszystkim życzyła wytrwałości, cierpliwości i rozwijania własnych pasji.  Głos zabrała również p. Agnieszka Majewska – Przewodnicząca Rady Rodziców. Do zgromadzonych przemówili także: ustępująca ze stanowiska Przewodniczącej Samorządu Szkolnego Karolina Cynar oraz Błażej Sikoń, który zaczął pełnić tę funkcję. Na koniec uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami. Wszystkim życzymy wytrwałości i samych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Skip to content