Wyniki II Szkolnego Konkursu Przyrodniczego Proekologicznego 2023

Wyniki II Szkolnego Konkursu Przyrodniczego Proekologicznego 2023

Po raz drugi w naszej placówce został przeprowadzony Szkolny Konkurs Przyrodniczy Proekologiczny, któremu w tym roku towarzyszył główny cel ESA – Edukacyjnej Sieci Antysmogowej – walki ze smogiem. Pytania konkursowe dotyczyły zagadnień ekologicznych związanych z przedmiotacmi przyrodniczymi – biologią, chemią, fizyką, geografią,  ze szczególnym uwzględnieniem pojęć antysmogowych, a także związanych z programem, w którym nasza szkoła uczestniczy („ESA dla OSE – Edukacyjna Sieć Antysmogowa dla Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej”.  Szczegóły na stronie https://esa.nask.pl/).

 Konkurs  miał na celu upamiętnienie Światowego Dnia Ziemi, który odbywa się co roku: 22 kwietnia, ale również zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego przez działalność człowieka.

Pozostałymi celami turnieju były: propagowanie idei proekologicznego stylu życia,  przeciwdziałanie zachowaniom szkodliwym dla środowiska przyrodniczego, promowanie postawy odpowiedzialności za własne działania na rzecz planety, uświadomienie zagrożenia działań antropogenicznych w środowisku przyrodniczym, a także uwrażliwienie na problemy globalne w najbliższym otoczeniu.

            W konkursie wzięło udział 85 uczniów, którzy rozwiązywali test w formie elektronicznej na własnych nośnikach w programie Quizizz. Dziesięciu uczestników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, przeszło do drugiego etapu, podczas którego odpowiadali na pytania opisowe związane z rodzajami, przyczynami i skutkami zanieczyszczeń powietrza.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce – Szczepan Przybytek, kl. 4Wp

II miejsce – Gabriela Staniec, kl. 3C2p

III miejsce – Julia Chudy, kl. 3C2p

 

Serdecznie gratulujemy!

Szkolni Organizatorzy: Zespół Przedmiotów Przyrodniczych, Magdalena Kulpa, Agata Ziemba, Rada Rodziców.

Skip to content