Kolejne spotkanie zorganizowane przez Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej

Kolejne spotkanie zorganizowane przez Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej

20 lutego odbyło się kolejne spotkanie w ramach działalności Szkolnego Ośrodka Kariery Zawodowej. Uczniowie klas maturalnych mieli okazję wysłuchać ciekawej prelekcji wygłoszonej przez p. Ewę Matras oraz p. Agnieszkę Bulandę – doradczynie zawodowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej.

Na spotkaniu zostały poruszone tematy takie jak m.in. aktywizacja osób bezrobotnych, aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie limanowskim, czy też pomoc PUP w poszukiwaniu zatrudnienia.

Skip to content