Ogólnopolska Olimpiada Retoryczna – awans uczniów do etapu okręgowego

Ogólnopolska Olimpiada Retoryczna – awans uczniów do etapu okręgowego

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Ich zadaniem było napisanie wypowiedzi o charakterze perswazyjno-argumentacyjnym. Punktowana była retoryczność w trzech aspektach: poziom treści (inventio), płaszczyzna kompozycyjna (dispositio), poziom stylu (elocutio).

Cele konkursu to:
– wprowadzenie młodych ludzi w krąg wysokiej kultury intelektualnej,
– ukazanie piękna polszczyzny,
– kształtowanie umiejętności mądrego, pięknego i dobrego komunikowania się,
– upowszechnienie klasycznej retoryki,
– kształtowanie potrzeby i umiejętności czerpania z klasycznego dziedzictwa kulturowego,
– wychowanie do suwerenności intelektualnej,
– kształtowanie umiejętności analitycznego oraz krytycznego myślenia,
– rozwijanie sztuki perswazji i argumentacji.

Miło nam ogłosić, iż do etapu okręgowego, który odbędzie się 08.03.2023 roku, awansowali:
Anna Dutka (2Cp),
Aleksandra Jagieła (2Cp),
Agnieszka Jędrzejek (4Wp),
Nikola Kawiorska (3rWp),
Łukasz Król (4Mp),
Jadwiga Mąka (4Mp),
Szczepan Przybytek (4Wp),
Aleksandra Rusin (3rWp),
Anna Rusnak (2Cp),
Anna Smaga (3rWp)
Zuzanna Trzupek (2Cp).

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Opiekunkami są polonistki: p. Paulina Kornaś i p. Jolanta Sobuś.

Skip to content