Małopolski Program Stypendialny

Małopolski Program Stypendialny

Małopolski Program Stypendialny – dla najzdolniejszych uczniów !!!

W dniach od 28 października do 26 listopada 2022 r. szczególnie uzdolnieni uczniowie Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się o stypendium Małopolskiego Programu Stypendialnego w ramach RPO WM, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem tego projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w roku szkolnym 2022/2023.

Ze wsparcia jakie daje Małopolski Program Stypendialny, w ramach RPO WM, mogą skorzystać uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami małopolskich szkół podstawowych, lub liceów ogólnokształcących.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów liceów ogólnokształcących, w  kwocie 600 zł brutto miesięcznie.

Stypendia będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Tym samym łączna ich wartość wynosi 7 200,00 zł brutto.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Małopolskiego Programu Stypendialnego, można składać w następujący sposób:

  • pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS UE 2022/2023(o dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego).
  • osobiście – na dziennikach podawczych urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS UE 2022/2023w:
  1. Krakowie, siedziba UMWM przy ul. Racławickiej 56 – Dziennik Podawczy, budynek „B”,
  2. Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM przy ul. Jagiellońskiej 52 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro II, p. 206,
  3. Tarnowie, przy al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I, p. 123,
  4. we wszystkich innych lokalizacjach UMWM oraz jego Agend Zamiejscowych: Miechowie, Oświęcimiu, Zakopanem.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. stypendium, dostępne są na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolski-program-stypendialny-w-ramach-rpo-wm-20222023

Skip to content