Szkoła w ogólnopolskim projekcie: „ESA dla OSE – 1200 czujników smogu”

Szkoła w ogólnopolskim projekcie: „ESA dla OSE – 1200 czujników smogu”

Już w czerwcu 2022 poczyniliśmy starania, aby wziąć udział w projekcie: „ESA dla OSE – 1200 czujników smogu” i zdobyć dla naszej szkoły  jeden z 1200 mierników jakości powietrza, oraz mieć możliwość uczestniczenia w angażujących zajęciach ekologicznych. Jak zapewne zauważyliście, nasze starania zakończyły się pozytywnie i w ubiegłym tygodniu takie urządzenie pomiarowe zostało zamontowane przy wejściu głównym do Internatu, obok budynku ,,A’’.

Dzięki czujnikowi smogu i tablicy informacyjnej, nauczyciele i uczniowie na bieżąco mogą śledzić stan powietrza w okolicy swojej placówki.  Poinformujemy Was również o spotkaniach edukacyjnych w ramach projektu i proekologicznych konkursach.

Już wkrótce aktualne dane pomiarowe naszej placówki zobaczycie też online na: esa.nask.pl.

Organizatorem Projektu „ESA dla OSE – 1200 czujników smogu” jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie. Program,, Edukacyjna Sieć Antysmogowa’’ jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Głównym celem Projektu ESA jest edukacja służąca zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu. W ramach Projektu planowane jest prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych również w innych obszarach związanych z ekologią, oraz zdrowym trybem życia, w tym dotyczących zmian klimatu, w szczególności antropogenicznych źródeł tych zmian i możliwości przeciwdziałania tym zmianom, zarówno w życiu codziennym, jak również w skali ogólnospołecznej.

Słownik:

  • ESA – Edukacyjna Sieć Antysmogowa
  • OSE – Ogolnopolska Sieć Edukacyjna

 

Szkolnymi koordynatorami projektu są:  pani Agata Ziemba i pani Danuta Rosiek.

Skip to content