Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Odszedł wieloletni nauczyciel naszej szkoły Jan Gancarczyk

Odszedł wieloletni nauczyciel naszej szkoły Jan Gancarczyk

Z wielką przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Jana Gancarczyka, wieloletniego nauczyciela naszej szkoły.

            Jan Gancarczyk urodził się 22.04.1946 r. w Słopnicach. 01.09.1969 r. rozpoczął pracę w Liceum Ekonomicznym w Limanowej jako nauczyciel geografii i chemii. Pracował w Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej 47 lat, nauczając geografii, chemii, przysposobienia do życia w rodzinie i bhp. W 2008 r. przeszedł na emeryturę, nadal pracując w naszej szkole do 31 sierpnia 2017 r. Przez wiele lat pełnił funkcję społecznego inspektora nadzoru w Zespole Szkól Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej.

            Był znanym i cenionym nauczycielem. Zarażał swoim uśmiechem, optymizmem, poczuciem humoru. Przez lata pracy otrzymał liczne nagrody i odznaczenia: Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora Oświaty, nagrodę Starosty oraz wiele nagród Dyrektora szkoły, ponadto Srebrny Krzyż Zasługi i Medal 1000–lecia Ruchu Robotniczego.

            Żegnamy naszego Kolegę, oddanego pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.

            Dyrekcja i Rada Pedagogiczna składają najbliższej rodzinie wyrazy głębokiego współczucia.

Pogrzeb odbędzie się 6 lipca 2022 r. o godz. 15.00 w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Sowlinach

Skip to content