Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.
– Stefan Żeromski

 

24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.
Rozpoczęło się ono Mszą Świętą w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Limanowej – Sowlinach. Następnie nauczyciele oraz uczniowie udali się na halę sportową, gdzie zaśpiewano hymny: Polski, Ukrainy oraz naszej szkoły. 

Przywitano zaproszonych gości: p. Urszulę Nowogórską – posła na Sejm,
p. Elżbietę Zabrzeńską – przewodniczącą Rady Rodziców oraz p. Daniela Ślazyka – przedstawiciela firmy Muniak. Każdy z nich zabrał głos, kierując ciepłe słowa do całej społeczności szkolnej.

Kolejnym etapem uroczystości była przemowa p. Dyrektor – Joanny Rudek. Podziękowała ona odchodzącym na emeryturę wieloletnim nauczycielkom: p. Danucie Buszek – Wronie i p. Renacie Krzak  oraz pracownicom obsługi: p. Irenie Górszczyk i p. Krystynie Brodowskiej za wieloletnią pracę i zaangażowanie. Następnie pogratulowała wyników w nauce uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Wraz  z p. Elżbietą Zabrzańską wręczyły nagrody młodzieży, która uzyskała najwyższe średnie. Byli to: Justyna Florek (2Pp), Amelia Kaja (3Cp), Amelia Lis (3Cp), Julia Pająk (2bp), Kacper Pałka (1Wp), Wiktoria Palka (2Cp2), Dawid Pławecki (1Mp), Małgorzata Ptaszek (3b), Maksym Rudek (3b), Wojciech Rusnak (3brp), Anna Ryś (3T1), Diana Sroka (3b), Dominik Starzyk (3Mp), Julia Szczepaniak (3dp2), Natalia Śliwa (3dp1), Julia Tomczyk (3brp), Dagmara Waśko (2C2p) oraz Anna Woźniak (3b). Dodatkowo dwoje uczniów – Anna Ryś z kl. 3T1 oraz Kacper Dąbrowski z kl. 3T1p otrzymało nagrody od firmy Muniak.

Za przygotowanie akademii odpowiadał p. Stanisław Dębski oraz „Strzelec”.

Uroczystość uświetnił występ zespołu „Consonans” – pod opieką p. Sylwii Zelek – Golonki. Nagłośnieniem zajął się p. Grzegorz Wrona.     

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy zdrowych, bezpiecznych oraz radosnych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!

Skip to content