Sukcesy naszych uczennic w ogólnopolskich konkursach o Prymasie Tysiąclecia kardynale Stefanie Wyszyńskim

Sukcesy naszych uczennic w ogólnopolskich konkursach o Prymasie Tysiąclecia kardynale Stefanie Wyszyńskim

W maju bieżącego roku ogłoszono wyniki dwóch ogólnopolskich konkursów, których celem było kształtowanie postaw i promowanie wartości zawartych w nauczaniu bł. Stefana kard. Wyszyńskiego. Udział w nich uczniów naszej Szkoły po raz kolejny zakończył się sukcesem.

W XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem:  „KOBIETA I MĘŻCZYZNA DAREM DLA… młodzież Zespołu Szkół nr 1 przygotowała prace we wszystkich kategoriach pod opieką nauczycieli religii,  języka polskiego i plastyki: p. Marii Michury, p. Pauliny Kornaś i p. Anny Golonki.

Organizatorami konkursu byli:  Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”  oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Patronat Honorowy nad konkursem objęli m. in.:  Ks. Abp Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski,  prof. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki oraz p. Michalina Jankowska – Dyrektor Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego,  p. Teresa Misiuk – Lubelska Kurator Oświaty.

Jury, w skład którego wchodzili: profesorowie KUL-u i UMCS w Lublinie, filozofowie, teolodzy, literaturoznawcy, poloniści i artyści, oceniło ponad 800 prac literackich, plastycznych i multimedialnych,  przesłanych ze szkół i placówek edukacyjnych z 16 województw.

Wśród uczniów szkół  ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w kategorii plastycznej 3. miejsce zajęła Julia Michalik z klasy 2Gp, która wyszyła na płótnie pracę na temat: „Kobieta i mężczyzna darem dla… rodziny – jesteśmy dla siebie wzajemnie we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej. „Pragnąłbym (…) aby rodzina była najcenniejszym skarbem ojczyzny” (bł. Stefan Wyszyński).

Julię w przygotowaniu do konkursu wspierała p. Maria Michura.

Również uczennice naszej Szkoły znalazły się w gronie zwycięzców i wyróżnionych II edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O STEFANIE KARDYNALE WYSZYŃSKIM „Człowiek Niezwykłej Miary”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Opiekę merytoryczną nad konkursem objął Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

W etapie finałowym konkursu uczestnicy redagowali prace pisemne, odwołując się do wskazań zawartych w Timete Deum, czyli dekalogu życia wewnętrznego bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i koncepcji wdrażania ich w życie młodych ludzi.

Autorką najciekawszej pracy literackiej i zdobywczynią 1. miejsca została Weronika Kędroń z klasy 3b. Wyróżnienie otrzymała  Karolina Cynar z klasy 3Gp.

Laureatki wraz z opiekunem p. Marią Michurą zostały zaproszone na uroczyste wręczenie nagród, które odbyło się 01.06.2022 w Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej na Bachledówce w Czerwiennem. To szczególne miejsce u podnóża Tatr, naznaczone obecnością świętych naszych czasów […] – świętego Jana Pawła II
i błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Niegdyś latem gościł tu Prymas Tysiąclecia, który roztaczał aurę radości i ciepła, jednocząc wokół siebie mieszkających  tu górali.

Na gali, poprzedzonej mszą św., obecni byli m. in. p. Maria Chodkiewicz – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, p. Jerzy Stodulski – st. wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu oraz p. Anna Słodyczka  – dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Czerwiennem. Uczennicom naszej Szkoły wręczono dyplomy i cenne nagrody: laptop HP 3D oraz smartwatch.

Opiekę merytoryczną nad uczennicami sprawowała p. Maria Michura, przy współpracy z p. Iwoną Bulandą i p. Małgorzatą Wątrobą.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczennicom !

Podziękowania składamy zaangażowanym nauczycielom oraz wszystkim uczestnikom konkursów o Patronie naszej Szkoły, którzy poprzez swoje prace wyrazili pamięć i szacunek dla myśli i życia Prymasa Tysiąclecia. 

Młodzież Zespołu Szkół Nr 1 zapraszamy do wdrażania w swoje życie wskazań zawartych w Timete Deum bł. Stefana Wyszyńskiego.

  1. Mów mało – żyj bez hałasu – cisza.
  2. Czyń wiele, lecz bez gorączki, spokojnie.
  3. Pracuj systematycznie.
  4. Unikaj marzycielstwa – nie myśl o przyszłości, to rzecz Boga.
  5. Nie trać czasu, gdyż on do ciebie nie należy: życie jest celowe, a więc i każda w nim chwila.
  6. We wszystkim wzbudzaj dobre intencje.
  7. Módl się często wśród pracy – beze Mnie nic nie możecie uczynić.
  8. Szanuj każdego, gdyż jesteś odeń gorszy: Bóg pysznym się sprzeciwia.
  9. Wszelką mocą strzeż swego serca, ponieważ z niego wypływa życie. 
  10. Miłosierdzie Boże na wieki wyśpiewywał będę.
Skip to content