Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego GEO-PLANETA

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego GEO-PLANETA

W listopadzie 2021 po raz kolejny odbył się w naszej placówce Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO-PLANETA.

Test opracowany został przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ideą konkursu jest poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o geografii Polski i świata, aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć oraz rozwijanie wśród młodzieży pasji do zwiedzania, podróżowania i odkrywania różnorodnych miejsc i zakątków Polski i świata.

Test konkursowy składał się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata oraz zwięzłej części opisowej.

Najlepsze wyniki w szkole osiągnęli:

Rafał Czech z kl. 3Mp – I miejsce

Diana Sroka z kl. 3b – II miejsce

Jadwiga Mąka z kl. 3Mp – III miejsce

 Gratulujemy!

Skip to content