Znak jakości szkoły 2022 – jesteśmy wśród najlepszych techników

Znak jakości szkoły 2022 – jesteśmy wśród najlepszych techników

Fundacja „ Perspektywy” opublikowała Ranking Techników 2022, który prezentuje 500 najlepszych techników w Polsce. Nasze Technikum zajęło 150 miejsce w kraju i 21 miejsce w Małopolsce.  

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur, egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Dziękujemy uczniom  oraz nauczycielom za efektywną, wytrwałą pracę i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content