Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Rocznice literackie, kulturalne – październik 2021

Rocznice literackie, kulturalne – październik 2021
  • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
  • 1 X 1901 – ur. Stanisława Przybyszewska, pisarka i malarka (120).
  • 2 X 1981 – zm. Tadeusz Kotarbiński, filozof, logik i etyk (40).
  • 4 X 1741 – ur. Franciszek Karpiński, jeden z najwybitniejszych poetów Oświecenia, prekursor i główny reprezentant nurtu sentymentalnego w liryce polskiej (280).
  • 10 X 1991 – zm. Andrzej Zaucha, wokalista, saksofonista, perkusista, aktor (30).
  • 17 X 1901 – zm. Michał Bałucki, pisarz i publicysta okresu pozytywizmu (120).
  • 29 X 1921 – ur. Ludwik Jarzy Kern, poeta, satyryk, dziennikarz, tłumacz literatury pięknej, autor tekstów piosenek (100).
Skip to content