„Dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic […] niniejszą konstytucyją uchwalamy”

„Dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic […] niniejszą konstytucyją uchwalamy”

W 2021 roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. „3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych” ─ tymi słowami rozpoczyna się uchwała Sejmu RP, zgodnie z którą rok 2021 został ustanowiony rokiem Konstytucji 3 Maja.

Z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała dla wszystkich uczniów naszej szkoły quiz upamiętniający to historyczne wydarzenie.

Skip to content