Egzamin maturalny

Uwaga!

Wszyscy Maturzyści zobowiązani są do zapoznania się z nowymi wytycznymi  MEiN, CKE, GIS, które dotyczą organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021r. Wychowawcy przekazują młodzieży harmonogram wejść oraz procedury obowiązujące w naszej szkole. Pozostałym zdającym informacje przesyłane są drogą elektroniczną.

Skip to content