Złoty jubileusz Consonansu

Złoty jubileusz Consonansu

17 września zespół wokalno-instrumentalny ,,Consonans’’ działający w naszej szkole od roku 1970 obchodził 50-lecie swojego istnienia.

Obchody ,,złotego jubileuszu’’, z uwagi na obostrzenia wynikające z trwającej epidemii, miały kameralny charakter. Uroczystość została zorganizowana w kościele parafialnym w Limanowej-Sowlinach. Mszy św. przewodniczył ks. bp Mirosław Gucwa, koncelebrowali ją także proboszcz miejscowej parafii ks. Mariusz Żaba i ks. Kazimierz Matusik. W czasie homilii biskup podkreślał znaczenie muzyki i śpiewu w kontekście duchowego rozwoju człowieka, odwołując się do swoich doświadczeń z pracy misyjnej. Przywołał również postać założyciela zespołu, prof. Ludwika Mordarskiego oraz podkreślił wpływ ,,Consonansu” na rozwój muzyki w mieście Limanowa, powiecie limanowskim i całym województwie małopolskim.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali katechetycznej na parterze kościoła. Zgromadzeni goście wszyscy wysłuchali koncertu dr Jadwigi Postrożnej. Wykonała ona arię ,,Azucena” z opery ,,Trubadur’’ Giuseppe Verdiego oraz arię ,,Habanera” z opery ,,Carmen” Bizeta.

Uroczystość prowadził Wiesław Dutka, jeden z pierwszych członków zespołu. Wśród  zaproszonych gości byli: Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, Radny Województwa Małopolskiego i Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Wojciech Włodarczyk, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz,oraz wójtowie: Jan Skrzekut(gmina Limanowa),  Paweł Ptaszek (gmina Tymbark)i Bogdan Łuczkowski(gmina Łukowica).

Kolejno głos zabrał opiekun ,,Consonansu”, Leszek Mordarski,który przedstawił dokonania zespołu na przestrzeni 50 lat. Zaprezentował również książkę, która jest kontynuacją wydawnictwa z roku 2015, przedstawiającego historię zespołu. 

– Grupa ta jest ewenementem w skali naszego kraju, bowiem istnienie nieprzerwanie tak długo zespołu szkolnego jest zjawiskiem niezwykle rzadkim – podkreślił. – Z zespołu wyszło wielu wspaniałych artystów scen polskich. Niektórzy zmienili swój wybrany i zostali zawodowymi muzykami czy aktorami. Być może wpłynęło na ich decyzję uczestnictwo w ,,Consonansie”? Gdyby tak było, to dla mnie jako nauczyciela, byłaby to ogromna satysfakcja i spełnienie w tym zawodzie. Odchodząc na emeryturę po 42 latach pracy, zostawiam zespół w dobrym stanie i zapewniam, że zachowam was w swojej pamięci i sercu – tymi słowami Leszek Mordarski pożegnał się z ,,Consonansem”. 

Następnie głos zabrała Joanna Rudek – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej, która podkreślała jak ważnym dla istnienia szkoły przez te wszystkie lata był zespół ,,Consonans”, dbający o oprawę wszystkich uroczystości szkolnych, a także reprezentujący limanowską placówkę na konkursach i przeglądach. 

Ważnym elementem uroczystości było wręczenie najbardziej zasłużonym medali i odznaczeń.

 Zespół ,,Consonans”otrzymał następujące nagrody:

  • od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego ,medal Zasłużony Kulturze „GLORIA ARTIS” (Chwała Sztuce);
  • od Zarządu Powiatu Limanowskiego statuetkę „Za zasługi dla Powiatu Limanowskiego”;
  • od Rady Miasta Limanowa wyróżnienie „Za zasługi dla Miasta Limanowa”.

 

Wręczono także nagrody indywidualne:

  • od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego medal „Za zasługi dla Kultury Polskiej” otrzymali dr Jadwiga Postrożna oraz dr hab Józef Szymon Wroński,
  • od Prezydenta RP ,,Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości” otrzymał Leszek Mordarski,
  • Medal ,,Polonia Minor’’ od Marszałka Województwa Małopolskiego otrzymali: Bogdan Drzyzga, Wiesław Dutka, Urszula Matusik, Lucyna Pajor, Joanna Rudek, Andrzej Stanisz oraz Halina i Artur Zapałowie.

Po oficjalnej części, w kuluarach członkowie zespołu wymieniali się wspomnieniami i refleksjami związanymi z półwieczem działalności ,,Consonansu”. 

50 lat zespołu ,,Consonans” – „Z gitarą i mikrofonem…”

Bogata historia zespołu ,,Consonans” rozpoczęła się w 1970 roku w Limanowej, w którym z inicjatywy ówczesnego dyrektora Liceum Ekonomicznego prof. Adama Biedronia powstał w obecnym Zespole Szkół Nr 1 instrumentalno – wokalny zespół noszący nazwę “Decybele”. Był to kwartet instrumentalny – z czasem rozwinięty o chórek żeński. Założycielem grupy był nauczyciel muzyki prof. Ludwik Mordarski. Pierwszymi członkami „Decybeli” byli: Bolesław Biedroń, Stanisław Golonka, Bogdan Wielkiewicz, Leszek Mordarski, Bożena Kudynowska, Sabina Dyrek, Zofia Ryś, Maria Leśniak i Maria Stanisz,  do których po roku dołączyli bracia – Andrzej i Wojciech Stanisz oraz Władysław Szewczyk. W 1975 r. zespołu zmienił nazwę na “Consonans”, pod która działa do dziś. Z biegiem czasu brzmienie,, Consonansu” zmieniało się, w miarę wprowadzania nowych instrumentów. Dziś, oprócz najpopularniejszego gitarowego składu, można usłyszeć zestaw akustyczny, mini big-band czy regionalna kapelę lachów limanowskich. Od 1989 roku “Consonans” znajduje się pod opieką nauczyciela muzyki i wiedzy o kulturze mgr Leszka Mordarskiego – jednego z pierwszych jego członków, syna założyciela grupy. Warto podkreślić, że obecnie działający w Zespole Szkól Nr 1 zespół instrumentalno – wokalny “Consonans” jest w kolejności, czwartym po orkiestrze “Echo Podhala”, Chórze Kościelnym i Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca “Limanowianie”, zespołem funkcjonującym nieprzerwanie od 1970 roku na terenie miasta Limanowa.

Mamy nadzieję, że  w przyszłości uda się zorganizować wielopokoleniowy koncert zespołu.

 

Skip to content