Jubileusz 50-lecia Consonansu – wywiad z kierownikiem zespołu