Rozstrzygnięcie XX Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego – Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem – „(NIE)ZWYCZAJNA ŚWIĘTOŚĆ”

Rozstrzygnięcie XX Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego – Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem – „(NIE)ZWYCZAJNA ŚWIĘTOŚĆ”

 

 

 

 

„W każdych warunkach można

                                                     osiągnąć świętość…”

Stefan Kardynał Wyszyński

 

             5 czerwca 2020r. ogłoszono wyniki XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego, którego celem było kształtowanie postaw i promowanie wartości Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukazanie postaci świętych i błogosławionych jako wzoru do naśladowania we współczesnym świecie.

Organizatorami konkursu byli:  Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”  oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.     
             Patronat Honorowy nad konkursem objęli m. in.  Ks. Abp Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski, Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL , p. Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, p. Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, p. Michalina Jankowska – Dyrektor Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

W kategorii SZKOŁA PONADPODSTAWOWA wśród laureatów
i wyróżnionych są uczennice naszej Szkoły.

W kategorii literackiej 3 miejsce zajęła Zuzanna Jasica z klasy 2P, która napisała esej na temat: „W każdych warunkach można osiągnąć świętość.” Rozwiń myśl Prymasa Tysiąclecia, powołując się na przykłady z życia Stefana Kardynała Wyszyńskiego i innych ludzi, przykłady z literatury oraz historii, a także własne doświadczenia.

W kategorii plastycznej wyróżnienie otrzymały:

–  Natalia Żelasko z klasy 1T1 (temat pracy: „Taki duży, taki mały może świętym być…”(Zespół „Arka Noego”) Moja recepta na (nie)zwyczajną świętość realizującą się każdego dnia),

Julia Górszczyk z klasy 1P  (temat :„Świętość, która realizowała się pośród nas.”

(Abp Wojciech Polak) Świadectwo przyjaźni dwóch wielkich Polaków i ludzi Kościoła – św. Jana Pawła II i błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Wyróżnienie Natalia ŻELASKO

 

 

Wyróżnienie Julia GÓRSZCZYK

 

Do konkursu uczennice przygotowały: s. Joanna Nowińska, p. Małgorzata Wątroba i p. Anna Golonka.

Dla laureatów i wyróżnionych organizatorzy ufundowali dyplomy i nagrody, które zostaną przesłane pocztą.

Serdecznie gratulujemy!

 

Skip to content