Konkurs dla najlepszych krwiodawców

Konkurs dla najlepszych krwiodawców

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej, Międzynarodowe Stowarzyszenie IPA Limanowa oraz Niezależny samorządny Związek Zawodowy Policji Oddział Terenowy w Limanowej

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH 

Do wzięcia udziału w konkursie dla najlepszych krwiodawców.

Konkurs trwa do 31 marca 2020 roku. Zasady są bardzo proste – zwycięży klasa, z której największa liczba uczniów odda krew w miesiącu marcu 2020 roku (liczy się łączna ilość krwi zarejestrowana w RCKiK w Limanowej na dana klasę).

Po zakończeniu konkursu na podstawie zaświadczeń z RCKiK zostaną wyłonione zwycięskie klasy i odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.  

Patronat nad konkursem objął Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski.

Celami konkursu są: edukacja w szkołach średnich mająca na celu pozyskanie dawców pierwszorazowych oraz aktywizacja uczestników do czynnego oddawania krwi. 

Nagroda na zwycięskiej klasy to 1000 zł!!!

W konkursie przewidziano również nagrody rzeczowe za zajęcie 2 i 3 miejsca.

Osoby które zgłoszą się do RCKiK i oddadzą krew otrzymają zaświadczenie – które zwalnia w tym dniu z zajęć lekcyjnych.

Regulamin konkursu dostępny jest w pokoju nauczycielskim oraz na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu.

Skip to content