Program Aktywny Samorząd

Program Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej realizując program

„Aktywny samorząd”:

– Moduł I – likwidacja barier utrudniających społeczną i zawodową

osób niepełnosprawnych,

– Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

przesyła informację dotyczącą dofinansowania dla osób

niepełnosprawnych i jednocześnie zwraca się z prośbą o

rozpowszechnianie aktualnych informacji na temat w/w programu.

 

Adresatami programu w Module I są osoby ze znacznym lub umiarkowanym

stopniem niepełnosprawności, które w ramach dofinansowania ze

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

mogą starać się o dofinansowanie do:

 

               * oprzyrządowania do samochodu,

               * prawa jazdy,

               * sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem,

               * szkolenia komputerowego,

               * protezy (co najmniej na III poziomie jakości),

               * skutera inwalidzkiego,

               * oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

               * utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu

elektronicznego,

               * utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego

lub skutera inwalidzkiego,

               * utrzymanie sprawności technicznej protezy (co najmniej na III

poziomie jakości)

               * kosztów opieki nad osobą zależną.

 

Adresatami programu w Module II są osoby ze znacznym lub umiarkowanym

stopniem niepełnosprawności, rozpoczynające lub kontynuujące naukę

w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub posiadające

przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Dofinansowanie obejmuje opłatę za czesne oraz dodatek do kosztów

nauki.

 

Szczegółowe informacje oraz wnioski z załącznikami dostępne są na

naszej stronie w poniższych linkach:

 

https://pcpr-limanowa.pl/pilotazowy-program-aktywny-samorzad/modul-i-likwidacja-barier-utrudniajacych-aktywizacje-spoleczna-i-zawodowa/

 

https://pcpr-limanowa.pl/pilotazowy-program-aktywny-samorzad/modul-ii-student-pomoc-w-uzyskaniu-wyksztalcenia-na-poziomie-wyzszym/

 

Polecamy zainteresowanym również stronę PFRON t.j. www.pfron.pl [1],

gdzie  w zakładce „Aktywny samorząd” można znaleźć wszelkie

informacje dotyczące powyższego dofinansowania:

ulotka cz 1 Moduł I 2020.doc ulotka cz 1

Moduł II edycja2020.doc ulotka cz 2

Moduł I 2020 ulotka cz 2 –

Moduł II edycja 2020.doc

Skip to content