Znak jakości szkoły 2020 – jesteśmy wśród najlepszych techników

Znak jakości szkoły 2020 – jesteśmy wśród najlepszych techników

Fundacja „ Perspektywy” opublikowała Ranking Techników 2020. Nasze Techników zajęło 102 miejsce wśród 1728 techników w kraju i 14 miejsce w Małopolsce.  Jest to awans o 30 miejsc w stosunku do roku ubiegłego.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

Srebrna tarcza – 102 miejsce w kraju i 14 w Małopolsce jest dla Nas dużym wyróżnieniem i motywacją do dalszej pracy. Dziękujemy uczniom  oraz nauczycielom za efektywną, wytrwałą pracę i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content