Olimpiada Znajomości Afryki – etap szkolny za nami

Olimpiada Znajomości Afryki – etap szkolny za nami

Celem Olimpiady Znajomości Afryki jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

Olimpiada Znajomości Afryki jest trójstopniową olimpiadą tematyczną.

Etap szkolny już za nami. Wzięło w nim udział 27 uczniów. Dwie osoby przechodzą do etapu wojewódzkiego.

Przedstawiamy wyniki:

I miejsce – Klaudia Zapalska,  kl. 2P

II miejsce – Oliwia Sołtys, kl. 1Mp

Gratulujemy!

Skip to content