Medal “Polonia Minor” dla Pana Leszka Mordarskiego

Medal “Polonia Minor” dla Pana Leszka Mordarskiego

Dnia 2 września 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej rozpoczął się nowy rok szkolny. Ten szczególny dzień – dzień powrotu w szkolne mury klas drugich, trzecich i czwartych oraz powitanie uczniów klas pierwszych, uświetniło jeszcze jedno ważne wydarzenie.

Z dumą informujemy, że pan Leszek Mordarski otrzymał Medal “Polonia Minor”  przyznany przez Urząd Województwa Małopolskiego za 30-lecie pracy zawodowej – głównie z zespołem Consonans i zasługi dla rozwoju kultury w mieście, powiecie i województwie. Odznaczenie pan Mordarski odebrał z rak radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego – pani Urszuli Nowogórskiej oraz pana Grzegorza Biedronia.

Pan Leszek Mordarski to nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej z 40-letnim stażem pracy. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymał  szereg orderów i odznaczeń państwowych, między innymi: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi oraz nagrody organu prowadzącego i dyrektora szkoły.

Jako nauczyciel zajęć edukacyjnych wiedzy o kulturze oraz kierownik i opiekun szkolnego zespołu instrumentalno – wokalnego Consonans , pan Mordarski każdego dnia  dzieli się swoją wiedzą, odkrywa nowe talenty i pomaga uczniom  zdobywać wysokie miejsca w ogólnopolskich, międzywojewódzkich, wojewódzkich i powiatowych konkursach, czy festiwalach. Dodatkowo pod jego czujnym okiem powstają nowe, autorskie aranżacje muzyczne znanych piosenek oraz tekstów poetyckich. Pan profesor jest także twórcą muzyki do nowego Hymnu Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej, przygotowuje oprawę muzyczną do wszystkich akademii i uroczystości szkolnych oraz ważniejszych uroczystości powiatowych np. Lato muzyczne, Lato w parku, otwarcie sezonu turystycznego w Powiecie Limanowskim.

Pan Leszek Mordarski jest również autorem programu nauczania do zajęć edukacyjnych Wiedza o kulturze, współautorem książki Muzyka Ziemi Limanowskiej oraz opracowania Lachy Limanowskie – ich muzyka, instrumenty i obyczaje, a także artykułów w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych..

Jeszcze raz gratulujemy nagrody i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content