Wszystko się kończy, wszystko przemija…

Wszystko się kończy, wszystko przemija…

,,Wszystko się kończy, wszystko przemija…

Lecz coś jest w duszy…

I wciąż trwać będzie – a tym jest wspomnienie”

 

30 kwietnia 2019 w Naszej Szkole odbyła się wzruszająca uroczystość. W tym dniu Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie pożegnali  Panią Dyrektor Annę Zając, która podjęła decyzję o przejściu na emeryturę.

Pani Anna Zając pracowała w Naszej Szkole od 1983 jako wychowawca w internacie, nauczyciel towaroznawstwa i chemii. Funkcję zastępcy dyrektora do spraw wychowawczych pełniła od września 2002 roku. 

Była wymagającym nauczycielem, przygotowującym młodzież do konkursów i egzaminów. Oprócz przygotowania merytorycznego  miała to, co najbardziej jest doceniane w tym zawodzie  – powołanie, zaangażowanie w pracę z młodymi. Jej odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość były konieczne w pełnieniu funkcji zastępcy dyrektora do spraw wychowawczych. Do prowadzenia trudnych rozmów, łagodzenia konfliktów potrzebne też były cierpliwość i  umiejętność słuchania.

Panią Dyrektor Annę Zając w pięknych i szczerych słowach żegnała i zarazem dziękowała za życzliwą atmosferę i współpracę pani Dyrektor Joanna Rudek,  koleżanki i koledzy nauczyciele, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

Uczniowie zadedykowali,, swojej” Pani Dyrektor wiersz Agnieszki Osieckiej ,  zespół Consonans zaśpiewał piosenkę Marka Grechuty z optymistycznym przesłaniem: ,,Najpiękniejsze są dni, których jeszcze nie znamy..”, a laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Magda Mól zaprezentowała ,,Śpiewkę jarmarczną”. Pani Dyrektor obiecała, że  z miejscem, w którym spędziła większość swojego życia i ludźmi, których tak lubi, nie żegna się ostatecznie.

Na uroczystości pożegnań i podziękowań miłe słowa usłyszeli też abiturienci – członkowie zespołu Consonans, którzy występowali przed społecznością szkolną po raz ostatni, a  swoim talentem i pracą budzili podziw  przez kilka lat pobytu w szkole. Nauczyciele i uczniowie żegnali solistów i instrumentalistów zespołu: Monikę Węgrzyn, Szymona Matrasa, Michała Guzika i Karolinę Dudek – autorkę fotografii i filmów związanych z życiem Szkoły. Abiturienci odebrali pamiątkowe nagrody ufundowane przez Radę Rodziców z rąk swego Mistrza – pana Leszka Mordarskiego, który kształtował ich talenty.

Dziękujemy i życzymy dzisiaj żegnanym wielu sukcesów i spełnienia pragnień!

Skip to content