Bezpieczeństwo w górach- spotkanie z przedstawicielami GOPR

Bezpieczeństwo w górach- spotkanie z przedstawicielami GOPR

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, czyli GOPR, powstało w 1952 roku.

Obecnie jest stowarzyszeniem, które na terenie Polski działa aż w 7 grupach regionalnych, sprawujących pieczę nad bezpieczeństwem turystów na terenie polskich gór.

W ostatnim czasie uczniowie z 5 klas mieli okazję uczestniczenia w spotkaniu z przedstawicielami Grupy Podhalańskiej GOPR. Panowie Paweł Michalik i Dariusz Bielak rzeczowo scharakteryzowali pracę ratowników górskich, zachęcając uczniów do rekrutowania się do służby w tej instytucji. Młodzież obejrzała również filmy dotyczące działalności GOPR. Uczniowie zostali poinstruowani, jak prawidłowo zachować się w górach i na trasach narciarskich. Młodzież miała także okazję zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym podczas akcji ratowniczych.

A czy Ty wiesz, jak zachować się w sytuacji zagrożenia w górach lub nad wodą?

Jak wezwać pomoc?

Numer ratunkowy w górach to 601 100 300. Numer ten powinien zapisać w telefonie każdy turysta wybierający się w góry. Jeśli jeszcze nie masz go w liście kontaktowej swojego telefonu, to wykorzystaj chwilę i uzupełnij książkę adresową. Pozwoli to na szybkie dotarcie ratowników do osób poszkodowanych.

Aplikacja RATUNEK umożliwia automatyczne przesłanie SMS z lokalizacją osoby dzwoniącej i kontakt telefoniczny ze Służbami Ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach górskich, czyli GOPR i TOPR i na obszarach wodnych, czyli WOPR i MOPR. Numer ratunkowy w górach 601 100 300 i numer ratunkowy nad wodą 601 100 100 udostępnione przez operatora telefonii komórkowej Plus są zintegrowane z aplikacją.

  1. Aplikacja jest dostępna na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android (wersja od 4.0), wyposażone w moduł GPS.
  2. Aplikacja jest bezpłatna dla użytkowników.
  3. Ściągnięcie i instalacja aplikacji jest możliwe z poziomu telefonu komórkowego poprzez wejście do Google Play, wybranie i instalację jej na telefonie.
  4. Do prawidłowego działania aplikacji wymagana jest umowa dotycząca danego telefonu komórkowego o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawarta z Operatorem Telefonii Komórkowej (umowa na abonament lub na kartę)

Wzywanie pomocy

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, która wymaga kontaktu ze Służbą Ratowniczą w górach, czyli GOPR lub TOPR lub na obszarach wodnych, czyli WOPR i MOPR należy uruchomić aplikację na telefonie.

W momencie uruchamiania aplikacji na telefonie, na którym nie jest włączona lokalizacja GPS pojawia się komunikat do użytkownika: Do działania aplikacji konieczne jest włączenie lokalizacji GPS. Zrób to teraz i naciśnij przycisk Rozumiem który przenosi do ustawień.

Jeśli użytkownik nie włączy GPS, to nie będzie mógł uruchomić aplikacji.

Po uruchomieniu GPS lub jeśli jest on włączony w telefonie to od razu pojawi się komunikat:

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia wypadku jest nawiązanie rozmowy telefonicznej z ratownikiem dyżurnym GOPR/TOPR/WOPR/MOPR

Należy nacisnąć przycisk Akceptuję, który pozwala na uruchomienie aplikacji.

Na ekranie komórki pojawią się wtedy dwa przyciski z niebieskim krzyżem i symbolem wody oraz gór podpisane odpowiednio woda, góry. Należy wybrać właściwy przycisk, a pod nim pojawi się komunikat Dotknij 3 razy, aby wezwać pomoc. Wymóg trzykrotnego dotknięcia przycisku ma zabezpieczyć przed przypadkowym wezwaniem pomocy.

W trakcie wzywania pomocy aplikacja automatycznie wybiera zintegrowany z nią numer ratunkowy w górach 601 100 300 lub numer ratunkowy nad wodą 601 100 100, udostępniony przez operatora telefonii komórkowej Plus i łączy się z właściwą Służbą Ratowniczą. Pozwala to na bezpośredni kontakt telefoniczny osoby potrzebującej pomocy z ratownikiem przyjmującym zgłoszenie.

W trakcie ustalania lokalizacji osoby wzywającej pomoc, pod przyciskiem pojawia się komunikat Ustalanie Twojej pozycji

Gdy pomoc zostanie wezwana — czyli wtedy, gdy nastąpi połączenie telefoniczne z ratownikiem dyżurnym oraz wysłanie informacji SMS z lokalizacją osoby dzwoniącej do Służby Ratowniczej, kolor półokręgu zmienia się na czerwony, a pod przyciskiem pojawia się komunikat Pozycja wysłana do ratowników.

Wzywanie pomocy przy ograniczonym zasięgu telefonii komórkowej

Działanie aplikacji w warunkach optymalnych pozwala na wezwanie pomocy poprzez połączenie telefoniczne z właściwą dla danej lokalizacji użytkownika Służbą Ratowniczą oraz na wysłanie wiadomości SMS z informacją o jego lokalizacji. W sytuacji ograniczonego zasięgu telefonii komórkowej aplikacja próbuje połączyć się telefonicznie ze Służbą Ratowniczą, jeśli to okaże się niemożliwe to dąży do wysłania informacji z lokalizacją osoby dzwoniącej. W takiej sytuacji, po wysłaniu wiadomości SMS, na ekranie aplikacji pojawia się komunikat Pozycja wysłana do ratowników.

Niemniej należy pamiętać, że zgodnie z regulaminem warunkiem przyjęcia zgłoszenia wypadku jest nawiązanie rozmowy telefonicznej z ratownikiem dyżurnym GOPR/TOPR.

Co mogą ratownicy dzięki aplikacji?

Aplikacja została tak opracowana, żeby odpowiadać na potrzeby użytkowników i ratowników w sytuacji, która wymaga szybkiego i skutecznego udzielenia pomocy osobie poszkodowanej.

Dzięki aplikacji ratownicy będą mogli:

  1. Szybko poznać dokładną lokalizację (do 3 m) osoby potrzebującej pomocy,
  2. Po przyjęciu zgłoszenia, mieć na żądanie dostęp do lokalizacji osoby poszkodowanej,
  3. Mieć informacje o stanie baterii w telefonie poszkodowanego,
  4. Dodzwonić się do poszkodowanego w dowolnym momencie,
  5. Wysłać wiadomość SMS do poszkodowanego,
  6. Na żądanie mieć dostęp do zapisanych w Książeczce Medycznej danych o stanie zdrowia osoby potrzebującej pomocy.

 Dzięki aplikacji ratownicy będą bardzo szybko znali lokalizację poszkodowanego, będą również dysponować większą o nim wiedzą i mieć możliwość stałego z nim kontaktu, przez co będą mogli udzielić mu odpowiedniej dla jego stanu zdrowia pomocy, szybciej i skuteczniej.

 Więcej informacji: http://fundacja.gopr.pl/Aplikacja-RATUNEK

Szkolna Grupa ,,Apetyt na Zdrowie”

Skip to content