Nagroda Jakości Nauczania SAPERE AUSO dla naszej szkoły

Nagroda Jakości Nauczania SAPERE AUSO dla naszej szkoły

Mamy przyjemność poinformować o otrzymaniu przez naszą szkołę Nagrody Jakości Nauczania Sapere Auso w kategorii szkoła ponadgimnazjalna. Wyróżnienie to, przyznawane jest przez Małopolską Fundację Stypendialną celem uhonorowania placówki oświatowej za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą oraz dorobek wychowawczy w kształtowaniu młodego pokolenia Małopolan.

Wysokie kryteria przyznawania nagrody oraz skład jury, powodują, że tytuł laureata owej nagrody jest dla nas powodem do dumy. Warto zatem podkreślić, iż kapitułę komisji stypendialnej tworzą- Marszałek Województwa Małopolskiego lub jego przedstawiciel, przedstawiciele Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Miasta Krakowa, Polskiej Akademii Umiejętności oraz Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, a także Prezes Zarządu Sapere Auso – Małopolskiej Fundacji Stypendialnej, przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji.

Oficjalna Gala tegorocznej IX edycji przyznawania nagród miała miejsce w dniu 28 listopada 2018 roku w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Krakowie. Wydarzenie uświetnił koncert w wykonaniu uczniów gospodarzy.

Laureaci odebrali statuetki oraz dyplomy z rąk pana Aleksandra Palczewskiego – prezesa Fundacji Sapere Auso (Małopolskiego Kuratora Oświaty w latach 2010-2015).

W uroczystości brali udział dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego pani Joanna Rudek, koordynator zespołu opracowującego wniosek o przyznanie nagrody pani Dorota Żelasko oraz przedstawiciele uczniów. W swoim przemówieniu pani dyrektor podkreśliła: ,,Nasza szkoła to przede wszystkim zespół wyjątkowych ludzi – nauczycieli, innych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, rodziców i oczywiście uczniów. Nawiązując do idei Sapere Auso – mamy odwagę być mądrymi, mądrze i dobrze postępować. Nie wstydzimy się poszukiwać, pytać, docierać do źródeł, staramy się uczciwie i godnie postępować.” Pani dyrektor podziękowała również za dostrzeżenie bogatego dorobku naszej szkoły i docenienie starań o przyznanie tak zaszczytnej  nagrody. 

W czasie swojego wystąpienia Karolina i Bartłomiej, uczniowie technikum budowlanego, przyznali, że szkoła jest ich drugim domem, gdyż spędzają tu większą część swojego dnia. Ale poza nauką, nawiązują w niej nowe przyjaźnie, spełniają swoje marzenia i realizują cele. Młodzież podkreśliła także, że uczyć się warto, chociaż trzeba się w tym obszarze natrudzić, żeby zdobyć wiedzę i doświadczenie, kształtować swój charakter – bo dzięki temu mniej się w życiu błądzi, ma się większe szanse na osiągnięcie tego, co chcemy, o czym marzymy. W rozwinięciu skrzydeł pomagają im zawsze życzliwi nauczyciele, na których pomoc i wsparcie  mogą liczyć każdego dnia. Wszystko to odbywa się w przyjaznej atmosferze, dzięki czemu w szkole czują się naprawdę bezpiecznie.

Przepisów na dobrą szkołę jest pewnie wiele. Jaki jest wyznacznik sukcesu naszego „Ekonoma”? Naszym zdaniem jest on taki: ciężko, solidnie pracujemy, działamy zgodnie z aktualnym prawem, realizujemy to co obowiązkowe – podstawę programową, ale znajdujemy też czas na innowacje, programy unijne, na ciekawe wycieczki, a także troszczymy się bardzo o naszą małą ojczyznę, duży nacisk kładziemy na kształcenie patriotyczne młodzieży, szczególnie uroczyście obchodzimy święta narodowe. Codzienność w każdej szkole to wytężona praca, wymiana doświadczeń, różnorodne przeżycia… W naszej placówce to, co dobre, sprawdzone, staramy się kontynuować, wiele obszarów unowocześniamy, usprawniamy, ciągle się ucząc. Wszyscy bardzo się staramy. Jednak podstawą naszego sukcesu jest umiejętna współpraca na wielu płaszczyznach: nauczycieli ze sobą, dyrekcji i  nauczycieli, szkoły i rodziców, a także nauczycieli i uczniów. A jeśli do tej współpracy i oddania serca każdego z nas, dołoży się zwykłą, ludzką życzliwość, odrobinę humoru to tworzy się coś co określamy atmosferą  – a jeżeli ona sprzyja uczeniu się, pracy nad sobą – to mamy sukces!

Otrzymana statuetka Nagrody Jakości Nauczania jest uhonorowaniem naszej codziennej pracy i zobowiązuje nas do kontynuowania misji, której celem jest najwyższa efektywność kształcenia i wychowania młodzieży.

Skip to content