Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Zostań wolontariuszem!

Zostań wolontariuszem!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy do wspomagania rozwoju zainteresowań i pomocy w nauce dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych oraz w Domu Dziecka funkcjonujących na terenie powiatu limanowskiego.

Do zadań wolontariusza będą należały czynności wobec dziecka/dzieci umieszczonego/umieszczonych w pieczy zastępczej, polegające na:

  • pomocy w nauce,
  • uczeniu aktywnego spędzania czasu,
  • wspieraniu rozwoju zainteresowań.

Ponadto wolontariusz dobrowolnie podejmuje się pomocy w przygotowywaniu imprez okolicznościowych organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

Korzyści dla wolontariusza:

  • zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami,
  • satysfakcja z pomocy innym,
  • wzrost kompetencji społecznych,
  • nabycie nowych umiejętności.

Do współpracy zachęcamy osoby, które ukończyły 14. rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z Rodzin Zastępczych oraz Domu Dziecka z terenu powiatu limanowskiego, obejmującego swym zasięgiem gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Mszana Dolna, Słopnice, Tymbark, Łukowica, Niedźwiedź.

Uwaga: Ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza będzie uzależniona od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią pedagog Dorotą Żelasko do końca listopada.

Skip to content