Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Golców 2018

Golców 2018

29 września 2018 r. uczniowie z klas 4F oraz 2F/H, należący do naszej szkolnej drużyny harcerskiej, wzięli udział w XXXVI Wieczornym Złazie Turystów Górskich Golców 2018. Organizatorami złazu byli ZO PTTK Ziemi Limanowskiej, Urząd Miasta Limanowa i Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Spotkanie uczestników złazu rozpoczęło się o godzinie 13.00 przy Kapliczce Przewodnickiej na Golcowie, gdzie o godzinie 14.00 odbyła się Msza Święta w intencji zmarłych i żyjących członków PTTK o/Limanowa. Uczestnicy złazu zapalili wspólne ognisko i wzięli udział w konkursach, w których musieli się wykazać zwinnością i celnością, a następnie wyruszyli na poszukiwanie skarbu. Uczniowie naszej drużyny zajęli II miejsce w podsumowaniu grup i otrzymali dyplom oraz nagrodę. Po rozdaniu nagród wszyscy udali się na cmentarz zapalić znicze.

 

Nie po raz pierwszy – i zapewne nie ostatni – uczniowie naszej szkoły wybrali górskie szlaki jako miejsce wspólnego spędzania czasu.

Opiekę nad uczniami sprawowała pani mgr Elżbieta Kita.

Skip to content