Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Szkolenie o azbeście

Szkolenie o azbeście

W dniu 22.05.2018 r.  uczniowie klas trzecich Technikum Budowlanego uczestniczyli w zorganizowanym przez  Główny Instytut Górnictwa   Szkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół średnich  kształcących się w zawodach związanych z budownictwem .

W trakcie  całodniowego szkolenia  uczestnikom  przedstawiono teoretyczne     i praktyczne podejście dotyczące bezpiecznego usuwania wyrobów w skład których wchodzi azbest. Uczniowie samodzielnie przeprowadzali oceny stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, jak również zaprezentowano im  sposób  w jaki powinno zakładać się i użytkować odzież ochronną służącą do wykonywania prac.  Szkolenie zakończone jest uzyskaniem certyfikatu GIG, w zakresie bezpiecznego usuwania azbestu.

 Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w ramach zadań wynikających z Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.

Skip to content