Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Sukcesy w Olimpiadzie Budowlanej

Sukcesy w Olimpiadzie Budowlanej

W czwartek 5 kwietnia 2018r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyło się spotkanie podsumowujące etap okręgowy XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Uczelnię , która patronuje eliminacjom okręgowym w Małopolsce  reprezentowali  Rektor oraz Prorektor Politechniki Krakowskiej  i Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Komitet Okręgowy Olimpiady. W spotkaniu uczestniczyło 11 uczniów , którzy wezmą  udział  w  eliminacjach centralnych w Zielonej Górze razem z przygotowującymi ich nauczycielami. Technikum Budowlane  w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej reprezentowali  KAROL  WOJCIESZAK  i  TOMASZ  MAJKRZAK , uczniowie klasy IV . Karol zajął 2 miejsce, a Tomek 8  na ponad 100 uczestników z 20 szkół budowlanych w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie. Uczniowie otrzymali cenne nagrody min. laptopa ,książki tematyce budowlanej , plecaki. Najważniejsze , że jako finaliści OWiUB  mają już indeksy na wymarzone studia na Politechnice Krakowskiej. Warto dodać , że drużynowo uczniowie Technikum  Budowlanego w ZS Nr 1 w Limanowej  zajęli kolejny raz  pierwsze miejsce wśród szkół budowlanych w Małopolsce.

Skip to content