Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Dni Bezpiecznego Internetu

Dni Bezpiecznego Internetu

Szacunek to istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią.

Dlatego tegorocznym obchodom Dni Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej towarzyszyło hasło „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

W dniu 02.02.2018r. młodzież z 5 klas miała okazję wysłuchać dwugodzinnego wykładu pt. Etyka w świecie wirtualnym, który wygłosił dr Jakub Synowiec z  Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W wykładzie przedstawiony został świat wirtualny i świat realny, a także świat wirtualny jako świat realny. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest netykieta i inne próby unormowania świata wirtualnego (komentarze, pisanie e-maili, zakupy on-line). Omówione zostały kwestie prawne dotyczące zasobów internetowych (tworzenie własnych treści). Pan doktor zwrócił młodzieży uwagę na rozsądne kreowanie swojej tożsamości w internecie (Facebook, fora, Snapchat, instagram) oraz próbował uświadomić ich pozorną anonimowość na tego typu portalach  i forach.

 

Z tym trudnym tematem zmierzyła się także Pani Elżbieta Cięciel z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej, specjalista ds. zagrożeń związanych z Internetem, która zaproponowała uczniom interesujące zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem filmów profilaktycznych. I tak młodzież w Budynku B uczestniczyła w zajęciach  dniu 05.02.2018r., natomiast w Budynku A w dniu 06.02.2018r. Warsztatami objęto  łącznie 5 klas. Wcześniej Pani Elżbieta poprowadziła także prelekcję dla rodziców nt:,,Twoje dziecko on-line- w kręgu cyberzagrożeń”, która odbyła się w dniu 5.01.2018r.

Nasze zaproszenie przyjęli także przedstawiciele  Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. W dniu 06.02.2018r. starszy sierżant Pan Dariusz Ciba przeprowadził prelekcję na temat cyberprzemocy dla uczniów 8 klas Naszego Zespołu Szkół Nr1. Dużą uwagę poświęcono problemowi uzależnień od internetu, cyberprzemocy, przestępstw internetowych oraz profilaktyce, czyli jak nie paść ofiarą, ale także  jak nie stać się oprawcą w internecie.

Kolejnym działaniem było przygotowanie  prezentacji multimedialnej na temat zasad bezpieczeństwa w Internecie, która wyświetlana była na szkolnych telebimach oraz gazetki informacyjne. Młodzież otrzymała także materiały edukacyjne, ulotki i naklejki  Dzień Bezpiecznego Internetu 2018- Biorę udział. Pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych otrzymaliśmy zgłaszając nasze działania w Polskim Centrum Programu Safer Internet jako lokalni organizatorzy DBI. Projekt realizowany jest  przez FDDS i NASK we współpracy z Fundacją Orange.

Inicjatorem wszystkich działań była Szkolna Grupa ,,APETYT NA ZDROWIE” pod opieką Pani Agnieszki Sułkowskiej i Pani Doroty Żelasko. Przypominamy, iż Grupa powstała w styczniu tego roku szkolnego, w celu promowania  zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku szkolnym i lokalnym. Do Grupy można jeszcze dołączyćJ

Dziękujemy wszystkim prelegentom za przeprowadzenie poszczególnych zajęć oraz zaangażowanym w akcję nauczycielom, a w szczególności Pani Barbarze Jabłońskiej i Pani Angelice Jankiewicz za pomoc w organizacji tych dni.

Skip to content