Preparowanie płuc

Preparowanie płuc

Uczniowie klasy 1 W/T3  na lekcji „Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce” preparowali płuca oraz tchawicę trzody chlewnej. Dzięki temu lekcja była  atrakcyjniejsza i ciekawsza dla uczniów. Każdy mógł zobaczyć jak wygląda budowa anatomiczna tych narządów , rozpoznać poszczególne płaty płuc oraz zbadać ich wnętrze przy użyciu skalpela i innych narzędzi chirurgicznych.