Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne w postaci tabletów, z których uczniowie będą korzystali podczas zajęć wykładowych i laboratoryjnych prowadzonych przez uczelnie wyższe w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Tablety te, mogą również uatrakcyjnić szkolne zajęcia lekcyjne. Młodzież chętnie i rzetelnie posługuje się urządzeniami mobilnymi nie tylko dla celów dydaktycznych, ale także realizując własne zainteresowania, hobby i talenty.

Skip to content