Konkurs o korzystaniu z Internetu

Konkurs o korzystaniu z Internetu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zaprasza do udziału w konkursie informatycznym pn. „INTERNET czy naprawdę jest niebezpieczny?”

Celem konkursu jest między innymi wzrost wiedzy na temat zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu mający zapobiegać CYBERPRZEMOCY. Promowanie zachowań pozytywnych i rozwój postaw prospołecznych. Ponadto kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Co więcej zachęcanie do niesienia pomocy innym i przeciwdziałanie przemocy, wyrażanie sprzeciwu dla zachowań w sieci o charakterze przemocowym.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint (Microsoft Office) lub Impress (pakiet openoffice.org) o tematyce związanej z zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania z INTERNETU, zawierającą informacje dla użytkowników chroniące przed CYBERPRZEMOCĄ i innymi niewłaściwymi zachowaniami w sieci.

Skip to content