Informacje dla nauczycieli

Informacje dla nauczycieli

SZANOWNI NAUCZYCIELE!

Pedagog szkolny oferuje pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów, udzieleniu różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowaniu spotkań z przedstawicielami różnych instytucji.

Na stronie internetowej znajdziecie Państwo materiały przydatne w codziennej pracy z młodzieżą jak na przykład scenariusze lekcji wychowawczych, ankiety dla uczniów, przepisy prawne oraz interesujące artykuły.

Dostęp do materiałów po uprzednim zalogowaniu się.

Skip to content