Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Limanowski Głos Profilaktyki

Limanowski Głos Profilaktyki

1 czerwca 2017 roku zorganizowany został happening z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Limanowski Głos Profilaktyki”. W tegorocznej edycji, jednym z partnerów przedsięwzięcia był Nasz Zespół Szkół Nr 1, a gospodarzem I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej.
Happening realizowany był w ramach programu Komendy Głównej Policji, „Profilaktyka a Ty” w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki ( ekspertem programu Profilaktyka a TY jest pedagog szkolny Naszego Zespołu Szkół Dorota Żelasko), Ogólnopolskiej kampanii Głównego Inspektoratu Sanitarnego „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” oraz kampanii MSWiA „Kręci mnie Bezpieczeństwo”.

Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Jan Puchała – Starosta Limanowski.

Ideą „Limanowskiego Głosu Profilaktyki” jest kreowanie wśród nas wszystkich wzorców bezpiecznego życia, wolnego od wszelkich uzależnień.

Głównymi organizatorami byli: Powiat Limanowski, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Limanowej, I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.

Partnerami przedsięwzięcia byli Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Nasz Zespół Szkół nr 1 w Limanowej, Auto Moto Klub Limanowa, ARS Klub Kyokushinkai Limanowa, Tv28.

Oficjalne rozpoczęcie Limanowskiego Głosu Profilaktyki nastąpiło o godzinie 9.00 Wszystkich zgromadzonych na spotkaniu pod nazwą „Limanowski Głos Profilaktyki”, powitał prowadzący wydarzenie Mateusz Pietrzak z Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości ze Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Następnie Anna Mruk, dyrektor I LO w Limanowej i gospodarz tegorocznej imprezy powitała obecnych gości wśród których znaleźli się m.in. ks. dr. Jerzy Smoleń z Katedry Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej Akademii Ignatianum w Krakowie, Jan Puchała Starosta Limanowski, wicestarosta Mieczysław Uryga, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej Renta Tokarska, insp. Krzysztof Chochliński z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej, brygadier Tomasz Pawlik z-ca Komendanta Powiatowej PSP w Limanowej, Justyna Tokarczyk, dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Limanowej, Monika Nawalaniec dyrektor PCPR w Limanowej, st. asp. Mirosław Bulanda z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Limanowej, Jolanta Szyler kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Limanowa, Maria Putiatycka przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Paweł Jaworski przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Monika Kapera Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej, Paweł Pięta dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej, Wojciech Frączek z KP PSP Limanowa, przedstawicieli policji, straży pożarnej, a także licznie przybyłą młodzież wraz z opiekunami oraz dyrektorami szkół- Nasz Zespół Szkół reprezentowała Joanna Rudek z-ca dyrektora ZS Nr 1.

Następnie uczestnicy obejrzeli spot profilaktyczny pt. „Odłóż telefon. Nie przegap życia” przygotowany przez młodzież I Liceum Ogólnokształcącego.

Kolejno zabrali głos Starosta Limanowski Jan Puchała oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej – Renata Tokarska, która nawiązała do symbolu Ogólnopolskiej Kampanii GIS „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, którym jest balonik – „bo zdrowie bywa delikatne niczym balonik, wystarczy chwila nieuwagi, aby je stracić”.

Pierwszym punktem programu „Limanowskiego Głosu Profilaktyki” był wykład pt. „Psychospołeczne uwarunkowania uzależnień wśród młodzieży”, który wygłosił ks. dr Jerzy Smoleń – terapeuta, psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej Akademii Ignatianum w Krakowie.

Podczas wystąpienia prelegent zwrócił się z apelem do młodzieży by „nie szukali odwagi w uzależnieniach”, a dorośli by chcieli zrozumieć młodego człowieka i jego problemy.

Kolejnym punktem happeningu była debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ- bezpieczeństwo w szkole i poza nią na terenie Powiatu Limanowskiego” z udziałem przedstawicieli policji, straży pożarnej i młodzieży.

Kolejna część uroczystości odbywała się na hali sportowej, gdzie odbył się mecz piłki nożnej halowej pomiędzy przedstawicielami limanowskiej policji i straży pożarnej o puchar Starosty Limanowskiego Jana Puchały. Mecz komentował Józef Budacz z TV28. W przerwie wystąpiły cheerliderki z ARS Klub Kyokushinkai Limanowa.

O godzinie 12:00 młodzież I LO zaprezentowała występ, który był wstępem do następnego punktu spotkania, czyli Zrywu Wolnych Serc. Przedstawiciel policji Pan Mirosław Bulanda odczytał odezwę społeczności „Profilaktyka, a Ty”. Wszyscy zebrani zjednoczyli się we wspólnym działaniu z całą Polską poprzez ,,Zryw Wolnych Serc”.

Dużą popularnością cieszyły się także stoiska profilaktyczne, które chętnie odwiedzała zebrana młodzież i zaproszeni goście. Stoiska przygotowali przedstawiciele:

– Komendy Powiatowej Policji w Limanowej- pokaz technik kryminalistyki,

– Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej- pokaz sprzętu strażackiego oraz wysokościowy,

– Auto-Moto Klubu w Limanowej- z pokazem sprzętu ratowniczego oraz udzielania pierwszej pomocy,

– Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Limanowej- z badaniem poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz torem przeszkód z alkogoglami i narkogoglami nad którym czuwały: Pani Ewa Wątroba – koordynator powiatowy „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” ,Pani Lucyna Bugajska, Pani Joanna Opyd, Pan Łukasz Kędroń,

Następnie, podsumowania zmagań sportowych przedstawicieli służb mundurowych, dokonał Starosta Limanowski Jan Puchała. – Dzisiaj nie ma znaczenia kto wygrał ten mecz. Dzisiaj dzielimy się ważnymi wartościami jakimi jest profilaktyka uzależnień. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy swoją obecnością potwierdzili i odpowiedzieli na proste hasło: Profilaktyka, a Ty! I dziś uczestniczyli z nami podczas kolejnego Zrywu Wolnych Serc – mówił Jan Puchała Starosta Limanowski.

W ramach podziękowań za udział w Limanowskim Głosie Profilaktyki przedstawicielom szkół zostały wręczone prezenty w formie naklejek profilaktycznych na schody ,,Pierwszą pomoc- krok po kroku”. Uczestnikami przedsięwzięcia były:

Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej

Zespół Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej

Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej

Zespół Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej

Zespół Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II

Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej- w tym wydarzeniu wzięła udział młodzież z klasy 1F/H pod opieka nauczyciela EdB Roberta Papieża

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej

Zespół Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej

Zespół Szkół w Tymbarku

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Dobrej

Serdecznie dziękujemy wszystkim, za udział w tak ważnym wydarzeniu dotyczącym profilaktyki uzależnień.

https://www.facebook.com/pg/zsnr1limanowa/photos/?tab=album&album_id=1432880016748933

Skip to content