Dzień bezpiecznego Internetu

Dzień bezpiecznego Internetu

Szkolne obchody Dni Bezpiecznego Internetu. 7 lutego 2017 r. w całej Europie świętowano Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze”.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje) – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerem DBI 2017 jest Facebook. Tegoroczne wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, Minister Cyfryzacji Annę Streżyńską, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego .

Nasz Zespół Szkół Nr 1 obchody Dni Bezpiecznego Internetu rozpoczął zaraz po feriach. Na szkolnych telebimach wyświetlana była prezentacja multimedialna dotycząca właściwego użytkowania Internetu. W obydwu budynkach przygotowana została gazetka tematyczna dla uczniów oraz rodziców związana z bezpieczeństwem w Sieci. Nauczyciele mieli okazję uczestniczenia w szkoleniu nt: ,,Nowe media- szansa czy ryzyko”. Przygotowano także ulotki informacyjne, które rozpowszechniono w środowisku uczniowskim. Zwieńczenie podejmowanych inicjatyw nastąpiło 27 lutego kiedy to młodzież z 10 klas naszej szkoły miała okazję uczestniczenia w prelekcjach i warsztatach prowadzonych przez: Panią Iwonę Pawlik i Pana Marka Śliwa z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Panią Panią Elżbietę Cięciel specjalistę z zakresu cyberprzemocy z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Limanowej oraz psychologa szkolnego Panią Annę Pięta i pedagogów szkolnych: Panią Barbarę Jabłońską oraz Panią Dorotę Żelasko.

Podczas 13 edycji DBI chcieliśmy zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Bowiem każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów DBI szczególnie podkreślony zostanie potencjał internetu, który młodzież może wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

Wszyscy zaangażowani w organizację tego wydarzenia otrzymali z rąk dyrektora szkoły Pana Eugeniusza Bogacza zaświadczenia oraz podziękowania za podejmowanie w środowisku lokalnym działań na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego młodzieży.

Skip to content