Kiedy człowiek umiera…

Kiedy człowiek umiera…

Kiedy człowiek umiera…

„Wolność jest wielkim darem Stwórcy, jako że ma służyć osobie i jej spełnieniu, które dokonuje się przez dar z siebie i otwarcie się na drugiego człowieka”

Jan Paweł II, EV19

Rola transplantologii:

„ Jeśli żyjesz dzięki przeszczepionemu narządowi – wiesz o tym dobrze. Jeśli jesteś zdrowy – czy masz pewność, że nigdy nie zachorujesz?”

„Nawet jedno pobranie w małym szpitalu jest niepowtarzalnym darem życia…”

„Bo ani życia, ani śmierci, które innym życie niesie, nie da się zaprogramować.”

Edukacja na temat dawstwa narządów i transplantacji jest kluczowym elementem kształtowania zachowań altruistycznych zmierzających do kształtowania świadomej decyzji, jaką jest deklaracja oddania swoich narządów po śmierci, bądź za życia.

W dniu 18 listopada 2016 r. delegacja z klasy 3C wraz z opiekunem – Panią mgr Agnieszką Sułkowską – wzięła udział w Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym
pt. „Małopolska Transplantologia – Powiedz TAK”. Wydarzenie to miało miejsce w Auli PWSZ (Instytut Kultury Fizycznej) w Nowym Sączu.

Sympozjum zostało zorganizowane w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (na lata 2011-2020)”, a jego celem było – i w dalszym ciągu jest – zwiększenie dostępności leczenia przeszczepianiem narządów, przez wzrost liczby dokonanych przeszczepów oraz przede wszystkim poprzez upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży.

Uczestnikom sympozjum zostali przedstawieni wykładowcy – profesjonaliści w swoich branżach – prowadzący poszczególne wykłady, jak również Komitet Organizacyjny Sympozjum.

We właściwej części spotkania wykładowcy – lekarze i duchowni – wyjaśnili i ukazali problematykę takich tematów, jak:

„Znaczenie aspektów prawnych w transplantologii”,

„Rola profesjonalistów w organizacji przeszczepów”,

„Kiedy człowiek umiera – śmierć mózgu”,

„Stanowisko Kościoła wobec transplantologii”,

„Rola służb i systemów ratownictwa medycznego”.

Wraz z aspektami prawnymi obowiązującymi w Polsce, przedstawiona została również sfera moralna oddawania narządów oraz najciekawszy dla słuchaczy aspekt – moment śmierci. Zwieńczeniem sympozjum było spotkanie z pacjentem po przeszczepie serca.

Sympozjum to należało do bardzo merytorycznych, uświadamiających młodzież spotkań, można było wynieść z niego wiele cennych informacji. W jego trakcie podkreślona została rola edukacji społeczeństwa, czy sama promocja czynów ratujących życie innym.

Organizatorem spotkania byli: PWZS w Nowym Sączu – Instytut Zdrowia, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Patronatem Honorowym objął spotkanie Jego Magnificencja Rektor PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.

Kontakt:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji

POLTRANSPLANT

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87

tel. 22 622 58 06

www.poltransplant.org.pl

Skip to content