„Góra serc dla malutkiej Blanki”

„Góra serc dla malutkiej Blanki”

6 grudnia w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej to dzień radości wynikający z tradycyjnej wizyty Świętego Mikołaja oraz klasowych mikołajek. Jednak klasa I G2 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych miała inny pomysł na ten dzień. Uczniowie poruszeni sytuacją zdrowotną półrocznej Blanki Gałeckiej postanowili zrezygnować z klasowych mikołajek. Zamiast obdarowywać się nawzajem prezentami zdecydowali, że zebrane pieniądze przekażą na eksperymentalne leczenie małej dziewczynki.

Czworo reprezentantów klasy IG2 wraz z wychowawcą udali się 6 grudnia do Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej, gdzie spotkali się z mamą dziewczynki i koordynatorem akcji charytatywnej „Góra serc dla malutkiej Blanki” Panią dyrektor Wandą Chochlińską. Podczas spotkania uczniowie przekazali zebrane środki finansowe w kwocie 700 zł na leczenie dziewczynki.

Blanka ma niespełna pół roku, jest wcześniakiem z ciąży bliźniaczej. Po urodzeniu nastąpiły u dziewczynki liczne komplikacje: wstrząs septyczny, niewydolność oddechowa i krążenia, posocznica bakteryjna, urazy nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego. W związku z tym dziewczynka nie porusza kończynami, wymaga przewlekłej respiratoroterapii, cewnikowania i stałej rehabilitacji.

Rodzina Blanki mieszka w Kamionce Małej. Ma czworo dzieci, z których dwoje uczęszcza już do szkoły. Ponieważ uszkodzenie rdzenia kręgowego stwierdzone u malutkiej Blanki nie podlega leczeniu konwencjonalnemu, rodzina stara się o leczenie eksperymentalne – wszczepienie komórek macierzystych – w Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Jednak leczenie to nie jest refundowane przez NFZ i rodzina musi pokryć całość kosztów, które na dzień dzisiejszy zostały wyliczone na kwotę około 40 tysięcy złotych i nie są to koszty ostateczne.

Pieniądze można wpłacać na konto: CABP O. we Wrocławiu 83 1940 1076 4819 5471 0000 0000 z dopiskiem „Blanka”

Skip to content