Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

„CONSONANS” – laureatem

„CONSONANS” – laureatem

W drugiej połowie listopada w Lubniu Małopolskie Kuratorium Oświaty zorganizowało XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej pod hasłem : „Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę”. Wystąpiło w nim 136 zespołów, chórów i solistów ze szkół całej Małopolski. Zespół Szkół Nr1 z Limanowej reprezentowali : „CONSONANS” (Marcelina Dudek, Magdalena Mól, Małgorzata Król, Radosław Szewczyk, Krystian Guzik, Szymon Matras i Dominik Raczek), „CONSONANS JUNIOR” (Agnieszka Antkiewicz, Dominika Bąbel, Aleksandra Guzik, Agnieszka Młynarczyk, Karolina Smaga, Wojciech Brewczyński, Michał Guzik i Maciej Śmierciak) oraz w kategorii solistów Magdalena Mól. Zaprezentowali się znakomicie, bowiem wszyscy w swych kategoriach uzyskali tytuły Laureatów, a także dyplomy i certyfikaty podpisane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Panią Barbarę Nowak oraz nagrody rzeczowe. Zespoły wystąpiły w mundurach Szkolnej Drużyny Strzelca, a swymi występami godnie reprezentowali swą Szkołę, Miasto Limanowa i Powiat Limanowski. Do występów przygotował ich nauczyciel muzyki i wiedzy o kulturze mgr Leszek Mordarski.

Skip to content