Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

17 października 2016 r. 20 uczniów naszej szkoły z klas:1T2,1F/H, 1b2, 2M, 2C brało udział w biciu rekordu w wykonywaniu resuscytacji w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Limanowej. Oprócz bicia rekordu odbył się pokaz pierwszej pomocy, prezentacja sprzętu Straży Pożarnej oraz sprzętu Ratownictwa Medycznego. Opiekunem grupy był nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Robert Papież.

Skip to content