W krainie Buka

W krainie Buka

Uczniowie klasy 2C Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na powiatowej ścieżce przyrodniczo – edukacyjnej Limanowa-Sałasz-Jaworz w Beskidzie Wyspowym: „W Krainie Buka“.

Zajęcia terenowe realizowane były przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Limanowej. Podczas zajęć omawiano, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w działaniach na rzecz ochrony środowiska i zdrowia. Wyjaśniano, jaki jest związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co można zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające ochronie gatunków i dla poszanowania zasobów przyrody.

Uczniowie poznawali walory przyrodnicze i turystyczne najbliższego regionu, będą potrafili z nich korzystać w realizacji własnych zainteresowań naukami przyrodniczymi, a także w aktywności ruchowej. Dokonywali obserwacji: występowania porostów w najbliższej okolicy; zmienności ciągłej i nieciągłej u wybranego gatunku; struktury populacji m.in. przestrzennej, wiekowej, wielkości wybranego gatunku. Zaznajamiali się z problematyką ochrony ekosystemów.

Z wielką pasją i zaciekawieniem opowiadano o tym terenie, dzięki czemu uczniowie chętnie przyswajali wiedzę. Taka forma nauki biologii jest na pewno przyjemniejsza niż w szkole, ponieważ uczniowie mogli w rzeczywistości zobaczyć to, o czym się uczą i w efekcie zapamiętać więcej. Młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę na temat gatunków popularnych drzew, krzewów i roślin runa leśnego. Nauczyli się również rozpoznawać pewne gatunki ptaków na podstawie ich śpiewu. Dowiedzieli się dlaczego różne rodzaje roślin zasiedlają poszczególne miejsca.

Na wycieczce spotkaliśmy pracowników Nadleśnictwa Limanowa, włącznie z nadleśniczym Panem Janem Legutko, wykonujących swoje codzienne obowiązki – co było dla nas „dodatkową atrakcją” w tym dniu.

Zajęcia motywowały do aktywności fizycznej przez całe życie, do stosowania w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia, do turystyki jako formy aktywnego wypoczynku. Uczniowie dodatkowo oceniali reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności.

Dzięki Pani Agnieszce Sułkowskiej uczniowie mieli możliwość spędzenia czasu w przyjemny sposób i nauki biologii “przez zabawę”. Taka forma aktywności na pewno pozwoliła wszystkim odpocząć, połączyć “przyjemne z pożytecznym” oraz cieszyć się pogodą i pięknymi widokami J Polecamy wszystkim tego typu lekcje!!!

Skip to content