Kurs unasiennienia bydła i trzody chlewnej

Kurs unasiennienia bydła i trzody chlewnej

W dniach 18.05.-22.05.2015 klasa druga technikum weterynaryjnego brała udział w kursie nadającym uprawnienia inseminatora. W pierwszych dwóch dniach odbyły się zajęcia teoretyczne

z zakresu anatomii i fizjologii układu rozrodczego buhaja, knura, krowy, lochy, pozyskiwania, oceny i konserwacji nasienia, unasieniana bydła i trzody chlewnej. W kolejnych dniach odbywały się zajęcia praktyczne. Młodzież unasieniała krowy – jałówki, lochy oraz sporządzała dokumentację unasieniania bydła, trzody chlewnej. Zajęcia praktyczne realizowane były

w ubojni Laksopol oraz w stacji eksploatacji knurów w Kleczy Dolnej. Wszyscy uczestnicy kursu pozytywnie zdali egzamin końcowy i otrzymali zaświadczenia nadające uprawnienia do wykonywania zawodu inseminatora. Zajęcia prowadzili bardzo ciekawie i z wielką pasją: dr inż. Stanisław Orlicki, inż. Mirosława Sabuda z Małopolskiego Centrum Biotechniki sp. z o.o. w Krasnem.

Skip to content