“Bądź wierny, idź”

“Bądź wierny, idź”

Zgodnie z coroczną tradycją w dniu 29.04.2015 roku odbyła się w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej akademia z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku uroczystości przygotowanej przez p. Annę Biedroń przyświecało hasło: „Konstytucja 3 Maja – nasza tożsamość i zobowiązanie”.

Uczniowie Technikum Budowlanego z klasy II T1: Tomasz Gąsior, Tomasz Jarosz, Maria Kulig, Kamil Kulig, Jakub Mąka, Agata Palka, Aneta Wierzycka i Adam Ranosz zaprezentowali montaż literacki, ukazujący wpływ tej Ustawy Rządowej z 1791 roku na historię Polski i postawy spadkobierców myśli Kołłątaja i Małachowskiego. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Consonans, który wystąpił w odmłodzonym składzie: Małgorzata Król, Agnieszka Młynarczyk, Michał Śmierciak, Aleksandra Guzik, Wojciech Brewczyński, Bartosz Matyasik, Radosław Szewczyk, Dawid Gąsiorek, Justyna Król i „weteran” Piotr Młynarczyk. Młodzi artyści, przygotowani przez niestrudzonego p. Leszka Mordarskiego , wykonali patriotyczne piosenki i te z XVIII wieku i te współczesne, co spotkało się z żywym aplauzem sali.

Konstytucja 3 Maja była skutkiem dążeń do naprawy stosunków w Polsce po I rozbiorze i próbą ratowania ojczyzny przed ostatecznym upadkiem. I chociaż nie zdołano doprowadzić do końca reform państwowych, to konstytucja majowa stała się dla narodu polskiego źródłem siły moralnej, która umożliwiła przetrwanie ponad stuletniej niewoli, a po odzyskaniu niepodległości symbolem tego, co w narodzie najważniejsze to znaczy umiłowania wolności. Dziś uczy nas rzeczy elementarnej, że nie ma wolności bez wspólnoty narodowej i że „wszyscy obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych”.

Część artystyczną zakończył poruszający wiersz Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito”, którego ilustrację stanowiły sylwetki wybitnych Polaków: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, księdza Jerzego Popiełuszki, Tadeusz Mazowieckiego, Jana Pawła II i ofiar katastrofy smoleńskiej na czele z parą prezydencką Marią i Lechem Kaczyńskimi, a cytat „Bądź wierny, idź” miał być przesłaniem dla młodego pokolenia.

Akademię uświetniły poczty sztandarowe i oddział „Strzelca” pod dowództwem p. Stanisława Dębskiego.

Na zakończenie pan Dyrektor Eugeniusz Bogacz podziękował wykonawcom za piękną lekcję historii i zgromadzonej młodzieży za skupienie, z jakim uczestniczyli w tej patriotycznej uroczystości.

Skip to content